☆  Zufällige Übung aus dem Bereich Geografie (Erdkunde) wird geladen ...

Klicke hier, falls das nicht funktioniert !

 Planet Erde

 
Natur

Atmosphäre (Lufthülle) : 01a 02s  

Aufbau der Erde : 01a 02e 03s 04s 05k 06w 07g

Berge der Welt : 01a 02a 03a 04a   

Berggipfel der Welt (I) : 01z 02z 03z 04z 05z 06z 07z 

Berggipfel der Welt (II) : 01z 02z 03z 04z 05z 06z 07z 

Erdbeben : 01q 02s    

Erdzeitskala : 01s 02s    

Flüsse der Welt (I) : 01z 02z 03z 04z 05z 06z 

Flüsse der Welt (II) : 01z 02z 03z 04z 05z 06z 

Flusslauf : 01q 02s 

Gebirgsketten der Welt (I) : 01a 02e 03a 04a 05a 06s 07s 08k 09w 10g

Gebirgsketten der Welt (II) : 01a 02e 03a 04a 05a 06s 07s 08k 09w 10g

Gesteine - Haupttypen (I) : 01z 02z 03z 04z 05z 06z 07z 08z 09z 10z    

Gesteine - Haupttypen (II) : 01z 02z 03z 04z 05z 06z 07z 08z 09z 10z    

Gesteine - Untertypen (I) : 01z 02z 03z 04z 05z 06z 07z 08z 09z 10z    

Gesteine - Untertypen (II) : 01z 02z 03z 04z 05z 06z 07z 08z 09z 10z    

Höhenstufen der Alpen : 01a 02e 03a 04s 05k 06w 07g 

Höhlen : 01a 02e   

Inselformen : 01a    

Inseln der Welt : 01a 02s 03b 04b 05b 06b 07b 

Jahreszeiten : 01e 02e  

Kontinentalplatten der Erde : 01a 02e 03s 04s 05s 06w 07g 08k 

Kontinente & Ozeane : 01a 02e 03s 04s 05s 06s 07k 08b  

Küstenformen : 01a    

Lava : 01a 02a   

Lebensräume : 01a 02a 03a    

Meere der Welt : 01a 02s  

Meteorologische Messgeräte : 01a 02a  

Mineralien : 01s  

Mohs'sche Härteskala : 01s 02a 03e 04a 05a 06w 07k 08g   

Planet Erde : 01q  

Seen der Welt : 01a 02e 03s 04b 05b 06b 07b 08b

Schmucksteine (Halbedelsteine) : 01a 02e 03k 04k 05w 06w 07g

Vegetationszonen : 01s 02q 03a  

Wasserkreislauf : 01a 02a 03e 04a 05k

Wolkenformen : 01a 02e  

Wolkenformen (Gattungen) : 01a 02e 03a 04a 05e 06k 07k 08w 09g

Vulkane : 01a 02e 03a   

Vulkane der Welt : 01a 02e   

Weltnaturerbe der Unesco (I) : 01z 02z 03z 04z 05z 06z 07z 08z 09z 

Weltnaturerbe der Unesco (II) : 01z 02z 03z 04z 05z 06z 07z 08z 09z 

Wüsten der Welt : 01a 02e 03s  

Zivilisation

Berühmte Bauwerke : 01a 02a 03w 04g

Gradnetz der Erde : 01a 02k 03s  

Hausformen : 01a 02a 03a 04w 05g 06g 07g 08g

Nationalflaggen : 01a 02a 03a 04a 05a 06a 07a 08a 09a  

Metropolen der Welt : 01a 02a 03s  

Sprachen der Welt : 01s  

Staaten der Welt (I) : 01z 02z 03z 04z 05z 06z  07z 08z 

Staaten der Welt (II) : 01z 02z 03z 04z 05z 06z  07z 08z 

Städte der Welt : 01z 02z 03z 04z 05z 06z  07z 08z 09z 

Weltkulturerbe der Unesco (I) : 01z 02z 03z 04z 05z 06z 07z 08z 09z 

Weltkulturerbe der Unesco (II) : 01z 02z 03z 04z 05z 06z 07z 08z 09z 

Weltkulturerbe der Unesco (III) : 01z 02z 03z 04z 05z 06z 07z 08z 09z 

Weltkulturerbe der Unesco (IV) : 01z 02z 03z 04z 05z 06z 07z 08z 09z 

 Afrika

 

Kontinent Afrika : 01m  

Hauptstädte Nordwestafrikas : 01a 02a 03k 04s 05s 06w  

Hauptstädte Südostafrikas : 01a 02a 03k 04s 05s 06w  

Staaten Nordwestafrikas : 01a 02e 03k 04s 05s 06w  

Staaten Südostafrikas : 01a 02e 03k 04s 05s 06w  

 Amerika

 

Bundesstaaten der USA - I (Westen) : 01a 02e 03a 04e 05e 06a 07e 08s 09s 10k 

Bundesstaaten der USA - II (Zentral-Westen) : 01a 02e 03a 04e 05e 06a 07e 08s 09s 10k 

Bundesstaaten der USA - III (Zentral-Osten) : 01a 02e 03a 04e 05e 06a 07e 08s 09s 10k 

Bundesstaaten der USA - IV (Osten) : 01a 02e 03a 04e 05e 06a 07e 08s 09s 10k 

Hauptstädte Nordamerikas : 01a 02a 03k 04s 05s 06w  

Kanadavertonte Übung ! : 01q   

Kontinent Nord- & Mittelamerika : 01m  

USAvertonte Übung ! : 01q   

Argentinienvertonte Übung ! : 01q   

Brasilienvertonte Übung ! : 01q   

Chilevertonte Übung ! : 01q   

Hauptstädte Südamerikas : 01a 02a 03k 04s 05s 06w  

Kontinent Südamerika : 01m  

Staaten Nordamerikas : 01a 02e 03k 04s 05s 06w  

Staaten Südamerikas : 01a 02e 03k 04s 05s 06w  

 Asien

 

Hauptstädte Südostasiens : 01a 02a 03k 04s 05s 06w  

Hauptstädte Vorderasiens : 01a 02a 03k 04s 05s 06w  

Hauptstädte Zentralasiens : 01a 02a 03k 04s 05s 06w  

Kontinent Asien : 01m 02q    

Staaten Südostasiens : 01a 02e 03k 04s 05s 06w  

Staaten Vorderasiens : 01a 02e 03k 04s 05s 06w  

Staaten Zentralasiens : 01a 02e 03k 04s 05s 06w     

 Ozeanien & Antarktis

 

Australienvertonte Übung ! : 01q   

Hauptstädte Ozeaniens : 01a 02a 03k 04s 05s 06w  

Kontinent Antarktis : 01m  

Kontinent Ozeanien : 01m  

Neuseelandvertonte Übung ! : 01q   

Staaten Ozeaniens : 01a 02e 03k 04s 05s 06w  

 Europa

 

Donau : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07g 08k   

Elbe : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07g 08k   

Inseln Europas : 01a 02e 03s   

Kontinent Europa : 01m 02q  

Frankreichvertonte Übung !: 01q 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s      

Fürstentum Liechtensteinvertonte Übung ! : 01q 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s       

Hauptstädte Osteuropas : 01a 02a 03k 04s 05s 06w  

Hauptstädte Westeuropas : 01a 02a 03k 04s 05s 06w  

Nationalhymnen Europasvertonte Übung !: 01a 02a 03a 04k 

Rhein : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07g 08k   

Routenplaner Europa (ÖV) : 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s   

Seen Europas : 01a 02s   

Sprachen Europas : 01s 02a 03a  

Staaten Osteuropas : 01a 02e 03k 04s 05s 06w  

Staaten Westeuropas : 01a 02e 03k 04s 05s 06w  

Städte Europas (I) : 01z 02z 03z 04z 05z 06z 07z 08z 09z 10z 

Städte Europas (II) : 01z 02z 03z 04z 05z 06z 07z 08z 09z 10z 

Städte Europas (III) : 01z 02z 03z 04z 05z 06z 07z 08z 09z 10z 

Städte Europas (IV) : 01z 02z 03z 04z 05z 06z 07z 08z 09z 10z 

 Schweiz

 

Aare : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07g 08k   

Bezirke der Schweiz (I) : 01z 02z 03z 04z 05z 06z 07z 08z 

Bezirke der Schweiz (II) : 01z 02z 03z 04z 05z 06z 07z 

Kantonswappen : 01a 02e 03a 04e 05a 06e

Karten der Schweiz : 01p 02p 03p 04p 05p 06p 07p 08p 09p 10p 

Routenplaner Schweiz (ÖV) : 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s   

Schweizvertonte Übung ! : 01q 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s       

Schweizer Flüsse (I) : 01a 02e 03a 04e 05a 06a 07e 

Schweizer Flüsse (II) : 01s 02s 03s 04s 05k 06w 07w 08g 

Schweizer Kantone : 01a 02a 03a 04s  

Schweizer Passstrassen > 2000 müM : 01a 02e 03a 04a 05e 06s 07s 08k 09w 10g

Schweizer Passstrassen 1500-2000 müM : 01a 02e 03a 04a 05e 06s 07s 08k 09w 10g

Schweizer Seen : 01a 02s 03k  

Schweizer Sprachen : 01a 02m 03m 04m   

Naturdenkmäler der Schweiz : 01z 02z 03z 04z 05z 06z 07z 08z 09z 10z 

Städte der Schweiz (I) : 01z 02z 03z 04z 05z 06z 07z 08z 09z 

Städte der Schweiz (II) : 01z 02z 03z 04z 05z 06z 07z 08z 09z 

 

Kanton Basel-Stadt : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Kanton Bern : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Kanton Freiburg : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g 

Kanton Glarus : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Kanton Graubünden : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Kanton Luzern : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Kanton Nidwalden : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Kanton Obwalden : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Kanton Schaffhausen : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Kanton Solothurn : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Kanton St. Gallen : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Kanton Tessin : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Kanton Thurgau : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Kanton Wallis : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

 

Kanton Aargau : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Berge im Kanton Aargau : 01a 02e 03a 04a 05s 06s 07k 08w 09g

Flüsse im Kanton Aargau : 01a 02e 03a 04a 05e 06s 07k 08w 09g

Ortschaften im Kanton Aargau : 01a 02e 03a 04s 05s 06s 07k 08w 09g

Seen im Kanton Aargau : 01a 02e 03e 04s 05s 06s 07w 08k 09g

 

Kanton Zürich : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Karten des Kantons Zürich : 01p 02p 03p 04p 05p 06p 07p 08p 09p 10p 

Berge im Kanton Zürich : 01a 02e 03a 04e 05s 06s 07k 08w 09g

Flüsse im Kanton Zürich : 01a 02e 03a 04a 05e 06s 07k 08w 09g

Ortschaften im Kanton Zürich : 01a 02e 03a 04s 05s 06s 07k 08w 09g

Seen im Kanton Zürich : 01a 02e 03a 04e 05a 06s 07s 08k 09g

 Deutschland

 

Bundesländer Deutschlands (I) : 01a 02e 03a 04e 05a 06e 07a 08a 09s 10s   

Bundesländer Deutschlands (II) : 01b 02b 03b 04b 05b 06b    

Deutsche Flüsse (I) : 01a 02e 03a 04e 05a 06a 07a 08e 

Deutsche Flüsse (II) : 01s 02s 03s 04s 05k 06w 07w 08g 

Deutsche Gebirge (I) : 01a 02e 03a 04e 05a 06e 07e 

Deutsche Gebirge (II) : 01s 02s 03s 04s 05k 06w 07w 08g 

Deutsche Städte : 01a 02e 03s  

Deutschlandvertonte Übung !: 01q 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s           

Grossstädte Deutschlands (I) : 01z 02z 03z 04z 05z 06z 07z 08z 

Grossstädte Deutschlands (II) : 01s 02s 03s 04s 05k 06k 07k 08k 09w 10w 

Routenplaner Deutschland (ÖV) : 01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s   

 

Baden-Württemberg : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Bayern : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Berlin : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Brandenburg : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Bremen : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g 

Hamburg : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Hessen : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Mecklenburg-Vorpommern : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Niedersachsen : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Nordrhein-Westfalen : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Rheinland-Pfalz : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Saarland : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Sachsen : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Sachsen-Anhalt : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Schleswig-Holstein : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Thüringen : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

 Österreich

 

Österreichvertonte Übung ! : 01q 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s          

Bundesländer Österreichs : 01a 02e 03a 04e 05a 06e 07a 08a 09s 10s   

Städte Österreichs (I) : 01z 02z 03z 04z 05z 06z 07z 08z 

Städte Österreichs (II) : 01z 02z 03z 04z 05z 06z 07z 08z 

Oberösterreich : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Niederösterreich : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g 09s 

Tirol : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

Vorarlberg : 01q 02s 03s 04s 05s 06w 07k 08g   

 


Startseite (Home)  |  Inhalt  |  SiteMap  |  Datenschutzerklärung  |  Impressum  |  Hilfe  |